Auto Elektronika - Korekta Licznika - Logo Auto Elektronika - Korekta Licznika

Korekta Liczników

UWAGA: wszelkie zmiany wskazań liczników elektronicznych wykonywane są tylko i wyłącznie na zlecenie i odpowiedzialność właściciela pojazdu w oparciu o jego zgodne z prawdą oświadczenia, oraz tylko i wyłącznie w ramach przeprowadzanych napraw. Właściciel pojazdu zobowiązany jest do poinformowania o zaistniałej sytuacji stację kontroli pojazdów podczas najbliższego przeglądu technicznego, oraz zadbać o to aby odpowiednie adnotacje dotyczące tych czynności były uwidocznione w historii pojazdu.

Dane Kontaktowe - Filtry DPF

Ul. Koniawska 12
66-400 Gorzow Wlkp.
Poniedziałek – piątek od 10:00 do 17:00
Sobota - od 10:00 do 14:00
Tel: 692 080 181 (od 9:00 do 18:00)